Bohlins Bygg & Montage

Vi utför det mesta inom byggbranschen från smått till stort.

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Villor

 

 

 

 • Stall
 • Ridhus
 • Kök
 • Golv

 

 

Montage

Vi monterar:

 • Limträhallar
 • Betongväggar
 • Plansilos
 • Gödselbrunnar
 • Storblocksmontage
 • Lantbruk
 • Vattenmagasin
 • Ladugårdar

Special

Byggverksamhet kan innebära många speciallösningar.
Anpassning av bostad för handikappade, ur miljösynpunkt etc.

Vill du ha en övervåning till ditt befintliga enplanshus? Det hjälper vi dig med.

Speciallösningar vi erbjuder:

 • Bostadsanpassningar
 • Badrumanpassning
 • Höj & sänkbara kök
 • Dörrbreddning
 • Takvåningar

Resurser

Det vi inte har i våra bolag ser vi till att ta in
från andra samarbetspartners, bland annat:

 • Bygglovsritningar
 • Målare
 • Elektriker
 • Plattsättare
 • Rörmokare
 • Mattläggare
 • Grävmaskinist

Mark & Betong

Vi schaktar, gjuter och monterar:

 • Villagrund
 • Platta på mark
 • Balkgrund
 • Fundamente
 • Väggar

Miljö

Sopor sorteras på byggplatsen och slängs i container trä för sig etc.
-Vi använder det miljövänligaste materialet som är möjligt i varje specifikt projekt vi utför.
-I möjligaste mån väljer vi vattenbaserade lim, färger, lacker, etc.
-När det kommer till transporter samordnar vi så att det körs samtransporter till byggena för att undvika onödiga transporter.
-Gällande material använder vi material som är återvunnet eller kan återvinnas i den mån det finns.
-För att minimera dammet täcker vi in arbetsplatsen så mycket som möjligt.
-Vi följer tillverkarens rekommendationer och instruktioner om hur varan och dess emballage m.m. ska behandlas och/eller kasseras.
-Vi anlitar en konsult eller upprättar själva, tillsammans med kunden, en miljöplan för det aktuella objektet.
-Om asbest eller andra miljöfarliga material förekommer anlitar vi ett saneringsföretag som sanerar på rätt

Vi säkrar kvalitén

Vi, entreprenören, beställaren, leverantören, underleverantören, tillämpar ett system i arbetet som säkrar att misstag inte
görs i något led.

Som företag ser vi till att rätt material används på rätt sätt på rätt plats och behandlas rätt.

Självklart kontrollerar vi att materialet håller föreskriven kvalitet.

Vi ser till att uppfylla kundens krav på kvalitet för såväl våra produkter som våra tjänster.

Vår personal tar ansvar för sin del av åtagandet.

Vi arbetar med egenkontroller på alla jobb.

Vårt arbete präglas av kunskap, ordning och reda samt samverkan såväl inom företaget som i kontakt med våra kunder och medarbetare.
Vår strävan är att varje uppdrag ska ge en nöjd kund som återkommer till oss med nya uppdrag eller rekommenderar oss till nya kunder.

Vi utarbetar en skräddarsydd kvalitetsplan till varje objekt.

Vårt företag har en egen kvalitetsansvarig i enlighet med PBL.

Bohlins Bygg & Montage

Tunagatan 63
75337 Uppsala
0709 – 13 70 00 
info@bohlinsbygg.com